Ze względu na sytuację epidemiczną wynikającą z zagrożenia koronawirusem oraz dynamicznym wzrostem zakażeń, informujemy, że od dnia 23 października 2020 roku ulegną zmianie dni otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Moszczance.

Środa: 12:00 – 16:00

Sobota: 8:00 – 14:00

Prosimy o pojedyncze wjeżdżanie na teren PSZOK-u oraz dostosowanie się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Gminy i Miasta Raszków, jak i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie.