Nabywca:

Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32, 63-440 Raszków
NIP 622 269 55 43

Odbiorca:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Jarocińska 19A, 63-440 Raszków

Numer rachunku bankowego:
BS Raszków 96 8430 0009 0007 9729 0013 6200