Kierownik – Jacek Nasiadek

Główny księgowy – Bogusława Musiał

Zakład Gospodarki Komunalnej istnieje od 01 kwietnia 1993 r. powołany Uchwałą Nr 179/93 Rady Gminy i Miasta w Raszkowie z dnia 19 lutego 1993r. w sprawie powołania zakładu budżetowego.

Zakład jest jednostką organizacyjną gminy Raszków (zakład budżetowy) i zajmuję się na terenie gminy:

  • dostarczaniem wody (hydrofornia Raszków, hydrofornia Grudzielec),
  • odbiorem ścieków,
  • administruje budynki komunalne (mieszkaniowy zasób gminy),
  • obsługa i administracja PSZOK w Moszczance,
  • usługi posiadanym sprzętem