Kierownik – Jacek Nasiadek

Główny księgowy – Halina Będzieszak